Information från Folkbildningsrådet om coronaviruset

Senast uppdaterad: 2021-01-11

Här hittar du aktuell information om hur coronaviruset påverkar folkbildningen, med aktuella rekommendationer från Folkbildningsrådet.

Folkhälsomyndigheten bedömer sedan den 10 mars att det är mycket hög risk för samhällspridning av coronaviruset. Folkbildningsrådet följer regeringens och expertmyndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Rekommendationen till folkhögskolor och studieförbund är att göra detsamma. I nuläget innebär det att folkbildningens verksamhet fortsätter med vissa anpassningar.

Läs mer på respektive informationssida:

Aktuella externa länkar med mer information