Information från Folkbildningsrådet om coronaviruset

Senast uppdaterad: 2021-12-21

Den 21 december kom regeringen med nya rekommendationer med anledningen av smittspridningen av coronaviruset.

För vuxenutbildning, vilket inkluderar folkhögskolan, är den aktuella rekommendationen att  undervisning i största möjliga mån ska ske på plats men med smittskyddsåtgärder. Respektive rektor ansvarar för beslut om eventuella anpassningar utifrån behov och situation.

För generell information om vad som gäller hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Relaterade information