Information från Folkbildningsrådet om coronaviruset

Senast uppdaterad: 2021-08-18

Den 29 september upphörde merparten av coronarestriktionerna i samhället.

För information om vad som gäller framöver hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Relaterade information