Vad gäller för folkhögskolorna

Senast uppdaterad: 2020-03-25

Här hittar du den senaste informationen om hur folkhögskolorna påverkas av coronapandemin.

Vad gäller för folkhögskolan?

Folkhälsomyndigheten rekommenderade den 17 mars att alla gymnasieskolor, lärosäten, yrkeshögskolan och komvux övergår till fjärrundervisning eller distansstudier. Folkbildningsrådets tolkning är att rekommendationen även gäller folkhögskolan.

Folkbildningsrådet har beslutat om en dispens som gör att Svenska från dag ett för tillfället får ges på distans. Arbetsförmedlingen har meddelat att SMF och etableringskurserna för tillfället kan ges på distans. Folkhögskolan kan dessutom på egen hand besluta om att ställa in eller skjuta på kurser vid behov.

Vad gäller för folkhögskolornas internat?

Folkhögskolorna har särskilda utmaningar eftersom många skolor har internat för deltagarna, vilket för många är deras enda boende. När det gäller folkhögskolor som har internat så rekommenderar Folkbildningsrådet folkhögskolan att göra en egen bedömning om ändrade rutiner kring gemensamma utrymmen och måltider. Det går inte att ge en generell rekommendation i denna fråga eftersom kontrakten och rutinerna skiljer sig åt mellan skolorna. Vi betonar dock att stängning av internatet i många fall kanske inte är lämpligt, särskilt avseende vissa specialkurser för deltagare med funktionsnedsättning eller deltagare som har andra svårigheter.

Studiemedel fortsätter betalas ut

Så länge undervisning bedrivs även på distans så kommer studiemedel och studiestartstöd fortsätta att betalas ut, meddelar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Ernkrans berättar dessutom att regeringen inom kort kommer lägga fram ett förslag som möjliggör att redan beviljat studiemedel ska kunna behållas om utbildning helt ställs in.