Erfarenhetsutbyten om jämställdhet i folkbildningen – tema könsuppdelad folkbildning

25 april 2019

Senast uppdaterad: 2019-03-08

Välkommen till erfarenhetsutbyte om jämställdhet i folkbildningen. Under träffen möts ni som på folkhögskola eller studieförbund arbetar med jämställdhetsintegrering. Tiden ägnas både åt kunskapspåfyllning i form av föreläsningar och åt diskussioner. Varje träff utgår från ett tema. Dessa teman är de områden där Folkbildningsrådet identifierat att folkbildningen kan göra stora insatser för att bidra till jämställdhet på samhällsnivå.

En orsak till den ekonomiska ojämställdhet som råder i Sverige är att kvinnor och män befinner sig på olika platser både på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet. En stor del av befolkningen arbetar i branscher eller studerar på utbildningar som antingen är starkt kvinno- eller mansdominerande. Liknande mönster finns i folkbildningens verksamheter.

Hur kan vi säkerställa att folkbildningen inte är med och upprätthåller den könsuppdelade arbetsmarknaden? Hur kan vi vara en förändrande kraft som verkar för en jämställd utbildning och arbetsmarknad? Denna träff kommer framför allt handla om hur utbud och innehåll i folkbildningens verksamhet påverkar jämställdheten i samhället.

När?

25 april kl. 9-15.

Var?

Stockholm

Kostnad?

Träffen kostar 550 kr per person, fika och lunch ingår i priset.

Anmälan?

Det finns 40 platser per träff, sista anmälan är den 11 april. Först till kvarn gäller. Anmälan görs i formulär här.

Frågor?

Kontakta Karin Bengtsson, projektledare på telefon: 08-412 48 11 eller mejl: karin.bengtsson@folkbildningsradet.se.