Folkbildningsrådets Administrativa dagar 2020

30 mars - 31 mars 2020

Publicerad: 2020-01-09

Folkbildningsrådet anordnar 2020 års administrativa dagar 30-31 mars. I år hålls de på Clarion Hotell Stockholm.

På dagarna medverkar personer från Folkbildningsrådet samt från Folkhögskolornas serviceorganistaion (FSO), Schoolsoft, SKR, CSN, SCB och SPSM. Informationen kommer bland annat handla om studiemedel, statistikhantering, nyheter och förändringar i Schoolsoft. Nytt för i år är att SPSM deltar med två programpunkter, statsbidragsfrågor samt pedagogiskt arbete med deltagare i behov av särskilt stöd. Folkbildningsrådet kommer dessutom att informera om folkhögskolornas ekonomi, statsbidrag, finansiering, omdömen och behörigheter samt uppdrag från Arbetsförmedlingen med mera.

För mer information och anmälan kontakta Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se eller 08-412 48 00.