Folkbildningsrådets statsbidragskonferens 2022

24 november 2022

Publicerad: 2022-11-17

Välkommen på konferens om statsbidraget till folkhögskolor 2022.

Nu är det dags för årets digitala statsbidragskonferens där Folkbildningsrådet presenterar aktuell information för verksamhetsåret 2022 och inför 2023. Konferensen riktar sig till rektorer och annan personal, styrelserepresentanter, anställda på länsbildningsförbund, folkhögskolornas medlemsorganisationer, förtroendevalda och tjänstepersoner inom regioner och stödorganisationer.

När: den 24:e november mellan 9.00-12.00.
Var: digitalt på Zoom. Ingen anmälan krävs utan man deltar direkt via länk nedan.
Tillgänglighet: konferensen skrivtolkas.
Frågor: Mejla till jan.jonsson@folkbildningsradet.se.

Delta på Folkbildningsrådets statsbidragskonferens 2022

Innehåll

  • Utbildningsformen folkhögskola - omvärldsbevakning
  • Fördelning av statsbidrag 2023
  • Om rapporteringsfrågor och mobilitetsstöd
  • Presentation av Folkbildningsrådets uppföljningsarbete
  • Aktuell information från Folkbildningsrådet
  • Gemensam frågestund