Folkbildningsrådets styrelsekonferens och representantskap

22 april 2020

Publicerad: 2019-10-15

På representantskapet ses tio representanter från våra medlemsorganisationer och beslutar bland annat om vilken budget Folkbildningsrådet ska ha, vilka som ska sitta i styrelsen eller hur verksamheten ska se ut kommande år. Läs mer om vad representantskapet är och hur Folkbildningsrådet styrs.

Efter representantskapet hålls även ett kort styrelsemöte där den nyvalda styrelsen för Folkbildningsrådet konstitutionerar sig.