Introduktionskurs för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola

30 januari - 31 januari 2020

Publicerad: 2020-01-08

Välkommen till en tvådagars introduktionskurs för nya rektorer och nya biträdande rektorer på folkhögskola. Dagarna handlar om Folkbildningsrådets och Folkhögskolornas serviceorganisations uppdrag och verksamhet.

Kursen arrangeras av Folkbildningsrådet tillsammans med Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) samt Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och de Offentligägda folkhögskolornas intresseorganisation (OFI).

Torsdagen den 30 januari står Folkbildningsrådet för programmet. Dagen ägnas framförallt åt myndighetsuppdrag, statsbidrag och frågor som rör folkhögskolan som utbildningsform.

Fredagen den 31 januari ansvarar Folkhögskolornas serviceorganisation för programmet. Det blir en presentation av verksamheten och tillfälle att träffa RIO och OFI.

Anmälan är stängd. För mer information kontakta Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se eller 08-412 48 00.