MR-dagarna

19 april - 21 april 2021

Publicerad: 2020-08-21

MR-dagarna har tema "Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor." Folkbildningsrådet deltar med ett seminarium om mångfald i folkbildningens kulturverksamheter.

MR-dagarna äger rum digitalt 19–21 april. En stor del av årets program kommer att ta upp hur coronapandemin och de restriktioner som har införts för att stoppa dess framfart påverkar de mänskliga rättigheterna.

Folkbildningsrådet kommer tillsammans med Uppsala Läns Bildningsförbund anordna ett seminarium om mångfald i folkbildningens kulturverksamheter. Seminariet utgår från rapporten Mångfald och förnyelse? som Folkbildningsrådet nyligen släppt. Vid seminariet diskuteras faktorer som främjar eller motverkar att deltagare som är födda i andra länder deltar i kulturverksamheterna, eller att gränsöverskridande möten uppstår. 

Vårt seminarium hålls måndagen den 19 april 14:30-15:30.