Demokratiska samtal på gränsen - Folkbildningsrådet på MR-dagarna i Göteborg

07 december 2021

Publicerad: 2021-08-24

Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg, på temat Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant! Folkbildningsrådet medverkar med ett seminarium om demokratiska samtal inom folkbildningen på tisdagen.

När demokratin ställs inför utmaningar sätts folkbildningen på prov. Genom att verka inkluderande bidrar folkbildningen till öppna samtal och otraditionella möten mellan motstridiga perspektiv – även om de svåra frågorna i demokratin.

Men hur kan och ska demokratins gränser hanteras av en fri och frivillig folkbildning? Hur stärks demokratin i ett samhälle där polarisering, intolerans och segregation ökar sårbarheten för antidemokratiska idéer, hot och hat?

"Polariserande frågor där åsikterna kan vara starka och gå isär hanteras genom att hålla fast vid demokratiska principer för samtal och vid folkhögskolans arbetssätt. Det handlar om att orka ta samtalet, att efterfråga argument och visa på flera olika perspektiv. Alla ska få komma till tals och det är viktigt att lyssna konstruktivt även när någon har åsikter som man kan tycka är uppåt väggarna. Man kan inte få med sig alla, men kanske sår man frön."

Berättelse från en folkhögskollärare om hur de pratar med deltagare om svåra frågor på en folkhögskola.

Välkommen på panelsamtal arrangerat av Folkbildningsrådet och #ViMåstePrata.

Medverkande:

  • Anna Ardin, diakon, författare och doktorand på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  • Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap, Örebro universitet.
  • Gabriel Ehrling Perers, politisk redaktör på Falu Kuriren. Grundare av Idealistas förlag och tidskriften Kurage.
  • Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Praktisk information

När och var? Måndagen den 7 december, 11.00-12.00, på plats i Göteborg.

Anmälan? Biljett köps via MR-dagarna.

Mer information? Läs mer om seminariet Demokratiska samtal på gränsen.

Frågor? För mer information kontakta Maria Sundbom Ressaissi.

Samtalet kommer att spelas in och finnas tillgängligt på vår Youtubekanal i efterhand.