Panelsamtal på Järvaveckan om folkbildning i marginaliserade stadsdelar

14 juni 2019

Publicerad: 2018-12-07

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Folkbildningsrådet arrangerar ett seminarium om en ny rapport från Folkbildningsrådet som handlar om folkbildning i marginaliserade stadsdelar.

Mer än hälften av folkbildningens deltagare finns i landets större städer. Städernas utmaningar har blivit folkbildningens angelägenhet. Vilken roll spelar studieförbund och folkhögskolor i städernas marginaliserade områden? Ett samtal om folkbildningens betydelse för deltagarna, föreningslivet och samhället.

Medverkande:

  • Nazem Tahvilzadeh, forskare på KTH och författare till rapporten
  • Lawen Redar, Kulturpolitisk talesperson (S)
  • Mariam Osman Sherifay, rektor Kista folkhögskola
  • Gustav Öhrn, förbundschef Studiefrämjandet
  • Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet
  • Nisha Besara (moderator)

När? Fredagen den 14 juni klockan 17:30–18:30.

Var? Seminarietält 3, Spånga IP, Stockholm

Frågor? Kontakta Rebecka Svensén, kommunikationsansvarig, Folkbildningsrådet, 0705-886199, rebecka.svensen@folkbildningsradet.se.

Kort om rapporten:

I de 61 stadsdelar som ingår i studien erbjuder studieförbund verksamhet i samtliga. Undersökningen tittar närmre på vilka deltagare som studieförbunden når och hur den skiljer sig från deltagare i övriga landet. Rapporten visar bland annat att folkbildningen spelar en delvis annan roll i de marginaliserade stadsdelarna jämfört med övriga delar av landet, delvis eftersom deltagarna i större utsträckning studerar svenska, andra språk, religion och samhällsorientering.

I rapporten beskrivs hur folkbildningen kan fungera som en arena för människors självorganisering och självbestämmande. Framgångsrika studieförbund och folkhögskolor arbetar långsiktigt och utformar sitt arbete efter lokala behov och intressen. Samtidigt finns exempel på hur folkbildningen överskuggar det lokala civilsamhällets egna initiativ. I dessa stadsdelar blir verksamheten mer utbudsstyrd och där ställs enligt forskarna deltagarnas egenskaper som invandrare, nyanlända eller ”kulturellt avvikande” mer i förgrunden, och målet blir ”integration”.

Rapporten kommer finnas tillgänglig i samband med seminariet.

Relaterade sidor