Arbetet med Folkbildningens Vägval & Vilja fortsätter

Publicerad: 2012-08-24

Nästan 100 remissvar har nu behandlats av beredningsgruppen för Vägval & Vilja. Och nu fortsätter arbetet med det viktiga dokumentet.

Under våren har folkhögskolor och studieförbund remissbehandlat förslag till gemensamt folkbildningspolitiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja. Förslaget togs fram av en beredningsgrupp med företrädare för folkhögskolor och studieförbund. Remissvar har inlämnats av 8 studieförbund och 78 folkhögskolor samt andra berörda organisationer.

Den 23 augusti behandlade beredningsgruppen remissvaren och konstaterade att många värdefulla synpunkter och förslag har sänts in som är av stor betydelse för det fortsatta arbetet.

- Beredningsgruppen beslutade att materialet ska bearbetas och resultera i ett kortfattat och utmanande dokument som vänder sig till beslutsfattare på nationell nivå. Förutom gemensamma utmaningar för folkbildningen ska folkhögskolornas och studieförbunden särskilda utmaningar synliggöras, säger Torsten Friberg, beredningsgruppens och Folkbildningsrådets ordförande.

Folkbildningsrådets representantskap tar ställning till slutdokumentet den 14 november.