Åtta ansöker om att få del av statsbidrag till folkbildning

Publicerad: 2012-05-25

I år har Folkbildningsrådet tagit emot åtta ansökningar om att få del av statsbidraget till folkbildningen. I november fattas beslut om antal bidragsmottagare ska bli fler.

För närvarande är det 10 studieförbund och 150 folkhögskolor som får del av statens bidrag till folkbildningen. Men så gott som varje år tar Folkbildningsrådet emot ansökningar om att få bli nya mottagare av statsbidraget. Och i år är det sju ansökningar till folkhögskolor och ett till studieförbund.

Folkbildningsrådets styrelse har tillsatt en beredningsgrupp som består av ledamöter från styrelsen och för Folkbildningsrådets medlemsorganisationer.

- Nu startar prövningen av de åtta inkomna ansökningarna. Därefter ger vi styrelsen ett underlag till beslut, säger Leif Kindblom, ordförande i beredningsgruppen.

För att få del av statsbidraget krävs bland annat att man uppfyller de kriterier som ställts upp av Folkbildningsrådets styrelse. Sedan sker en bedömning av behov och möjligheter i förhållande till resurser. Synpunkter från berörda organisationer, landsting och regioner kan också behöva inhämtas.

De senaste tillskotten bland mottagarna till statsbidraget är studieförbundet Ibn Rushd som blev berättigade 2008 samt studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, Kista folkhögskola och Agnesbergs folkhögskola 2010.

I november fattar Folkbildningsrådets styrelse beslut om den preliminära fördelningen av statsbidrag för kommande år och i samband med detta även beslut om om eventuella nya mottagare av statsbidraget.