Deltagarna motiverade men för få på studiemotiverande folkhögskolekurs

Publicerad: 2012-03-01

Merparten av de arbetslösa ungdomar som deltar i den studiemotiverande folkhögskolekursen går vidare till fortsatta studier eller arbete. Men antalet som går kursen är alldeles för få. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång arbetsmarknadsutbildning initierad av regeringen som nu pågått i två år. Syftet är att motivera arbetssökande ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg att gå vidare till fortsatta studier.

Våren 2011 genomförde Folkbildningsrådet en undersökning bland deltagarna på kursen.

- Hälften av deltagarna tycker att den studiemotiverande folkhögskolekursen skapat tro på att utbildning är en väg till jobb. Kursen har lett till att många känner sig motiverade till fortsatta studier, säger Lena Östlund, Folkbildningsrådets samordnare för insatsen.

Målet 2011 var att 4 000 personer skulle delta i den Studiemotiverande folkhögskolekursen. Detta har inte uppfyllts utan Arbetsförmedlingen har utnyttjat drygt hälften av platserna. Under 2011 har 2373 deltagare gått kursen fördelat på 80 folkhögskolor.

Folkbildningsrådets rapport visar även att:

  • 19 procent studerar vidare
  • 15 procent fått arbete
  • 44 procent har fått ökat självförtroende
  • 62 procent har känt bra gemenskap i gruppen
  • 70 procent har fått bra stöd av kursledaren


I höstas beslutade regeringen att satsningen på Studiemotiverande folkhögskolekurs förlängs i ytterligare två år.