Fler elever i Allmän kurs på folkhögskola i regeringens budget

Publicerad: 2012-09-04

Regeringen meddelar idag att de utökar antalet platser på Allmän kurs med 1000 platser per år i två år. Regeringen satsar totalt 8,1 miljarder för arbete till unga.

- I budgetunderlaget begärde Folkbildningsrådet 2000 fler platser till Allmän kurs för att möta behovet efter studiemotiverande folkhögskolesatsningen. Detta är ett bra steg på väg mot detta, säger Britten Månsson-Wallin generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Samtidigt meddelades att satsningen på Studiemotiverande folkhögskolekurs forsätter nästa år.

- Vi har i våra utvärderingar visat att Studiemotiverande folkhögskolekurs är en effektiv arbetsmarknadsåtgärd. 43 procent av eleverna som gått kursen har fortsatt studera och 20 procent har börjat arbeta, säger Britten Månsson-Wallin generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Regeringen höstbudget presenteras i sin helhet den 20 september.