Folkbildningens framtidsutmaningar i centrum för diskussion

Publicerad: 2012-04-19

Folkbildningen kan inte leva på gamla meriter. Det var politiker och företrädare för folkbildningen eniga om efter en paneldiskussion.

Precis som tidigare år så följdes Folkbildningsrådets representantskap upp av en paneldiskussion. Fokus för årets diskussion var, förutom Folkbildningsrådets årsskrift, även vilka framtidsutmaningar som folkbildningen står inför under de kommande åren.

Deltagare i panelen var Gabriella Sjöberg från ABF i Värnamo som berättade om hennes arbete med KlickIT i Värnamo, ett projekt som handlar om att ge äldre och andra utan tillgång till egen dator större kunskaper kring IT och internet. Håkan Larsson, lärare på Furuboda folkhögskola, som berättade om eleven Henrik med Asperger syndrom och arbetet med musik som pedagogiskt verktyg. Eduardo Gran Villanueva-Contreras, rektor på Härnösands folkhögskola, berättade om skolans arbete med svenska för invandrare, sfi.

Från politiskt håll deltog Amelie von Zweigbergk (FP) från utbildningsdepartementet samt Gunilla Carlsson (S) från kulturutskottet.

Det gemensamma budskapet från de tre representanterna för verksamheten var att folkbildningen har en unik möjlighet att få människor att växa.

- Det är så spännande att se den dynamik som blir i gruppen hur deltagarna speglar varandra och hur de växer, säger Håkan Larsson utifrån deras arbete med musik som pedagogiskt verktyg.

Eduardo Gran Villanueva-Contreras lyfte fram sin egen utveckling som ett tydligt exempel:
- Det fanns en pojke som kom till Sverige när han var 14 år. Han kunde inte svenska. Han var liten och blyg. Men älskade att sjunga och spela. Pojken hete Eduardo och idag är han rektor på Härnösands folkhögskola.

När det gällde folkbildningens framtidsutmaningar så fanns det en stor enighet bland paneldeltagarna att folkbildningen inte kan leva på gamla meriter. Man var också ense om att vi även behöver bli bättre på att lyfta fram nyttan och värdet av verksamheten.

Amelie von Zweigbergk lyfte bland annat fram Studiefrämjandets verksamhet för somaliska kvinnor i Rinkeby som exempel på en fantastisk verksamhet som borde kommuniceras mera. Politiker idag har inte samma kunskap och kännedom om folkbildningen som de hade för kanske bara 10 – 15 år sedan.

- Folkbildningen måste hela tiden visa sitt värde. Det faktum att studieförbundens lokala och regionala bidrag minskar för varje år är en spegling av att studieförbunden på många ställen lever i det förflutna, säger Amelie von Zweigbergk.

- Många tror att ni endast håller på med knyppling, medan när vi talar med personer från arbetsmarknadsdepartementet så är de lyriska över era resultat med Studiemotiverandekurser för långtidsarbetslösa, säger Gunilla Carlsson.