Folkbildningsutredningen överlämnad till regeringen

Publicerad: 2012-10-31

Idag lämnade Folkbildningsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredaren Erik Amnå föreslår att kommande utvärderingar av folkbildningen genomförs av två statliga analysmyndigheter, vars uppdrag ges av en interdepartemental arbetsgrupp.

Instituet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) får i uppdrag att utvärdera de utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska effekterna av folkbildningen.

Myndigheten för kulturanalys föreslås utvärdera kulturverksamheten i folkhögskolor och studieförbund.

- Vi ser med intresse fram emot att folkbildningen belyses ur ett brett politiskt perspektiv.
Folkbildningsrådets styrelse kommer att ta ställning till utredningens förslag och lämna synpunkter i sitt remissvar till regeringen, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.