Fortsatt högt söktryck på folkhögskolan

Publicerad: 2012-11-08

Det höga söktrycket till landets folkhögskolor håller i sig. Totalt är det 1,9 sökande elever per plats på Allmän kurs och 2,4 på Särskild kurs.

Detta visar siffrorna för antalet sökande för höstterminen 2012 som Folkbildningsrådet sammanställt. För Allmän kurs innebär det ett oförändrat antal mot förra året och för Särskild kurs en liten ökning med 0,1 sökande per plats.

Söktrycket högst i storstäderna

Söktrycket skiljer sig regionalt över landet. Högst är söktrycket till både Allmän och Särskild kurs i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa kommuner sökte i genomsnitt 3,1 personer per plats till Allmän kurs och 2,3 för Särskild kurs. Sett över hela län är det Södermanland (2,8), Västmanland (2,4) och Stockholms län (2,3) som har högst söktryck till Allmän kurs.

För Särskild kurs är det Uppsala (4,2), Skåne (3,4) och Halland (2,8) som toppar listan. Störst ökning från 2011 har Södermanland med plus 0,7 sökande per plats, följt av Kalmar 0,4 och Jönköping med 0,3.

- Det är glädjande att folkhögskolan fortsätter att vara en attraktiv skolform i både stad och landsbygd. Att söktrycket är högst till Allmän kurs i storstäderna beror i första hand på att elevunderlag är större än i övriga delar av landet. Siffrorna för Särskild kurs visar att skolorna utanför storstadsområdena är nog så konkurrenskraftiga, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Fler invandrade och arbetslösa till Allmän kurs

Bland deltagargrupperna fortsätter grupperna invandrade och arbetslösa att öka bland de sökande till Allmän kurs. Mer än var fjärde folkhögskola uppger att de har fler sökande i dessa grupper än föregående år. Bland gruppen arbetslösa är det tio skolor som speciellt nämner Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) som anledning till ökningen av arbetslösa deltagare.

- Folkhögskolan fyller idag en viktig funktion som behörighetsgivare för de ungdomar som inte lyckats i den ordinarie gymnasieskolan eller invandrade med liten eller ingen tidigare utbildningserfarenhet, säger Britten Månsson-Wallin.