Istället för julkort stödjer vi flickors rätt till utbildning

Publicerad: 2012-12-17

I år skickar vi på Folkbildningsrådet inga julkort. Vi har istället satt in en slant till Plan Sverige och deras projekt med att stärka flickors rättigheter.

75 miljoner flickor i världen saknar grundläggande utbildning. Att stödja flickors rätt till utbildning är bland de bästa investeringarna vi kan göra för att utrota världens fattigdom.

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Allt Plans arbete utgår från FN:s barnkonvention.

God jul önskar vi på Folkbildningsrådet!