Klart med nya behörighetsregler för folkhögskolan

Publicerad: 2012-08-09

Nu är de nya behörighetsreglerna för folkhögskolan klara. Som ett stöd i arbetet med detta finns ett fortbildningspaket.

För ett år sedan sjösattes den nya gymnasiereformen Gy11, något som även påverkar folkhögskolornas verksamhet. Högskolans antagningsregler bygger på hur gymnasiet ser ut, och till det får folkhögskolan ett ”hängavtal” för att de studerande från folkhögskolan ska bli behöriga för högskolestudier.

Den nya behörighetsgivningen ska passa folkhögskolans särart och ändå ligga i linje med gymnasieskolan. Grunderna i nya behörighetsgivningen inom folkhögskolan är de samma som förut, det nya är en anpassning till Gy11s nya kursplaner och -beteckningar.

Folkbildningsrådet och Högskoleverket har under våren gemensamt tagit fram ett förslag till den nya behörighetsgivningen och nu har Högskoleverkets styrelse fattat beslut om att anta dessa.

- Nu när beslutet är fattat kan folkhögskolorna påbörja det viktiga arbetet med övergången till det nya systemet, säger Agneta Wallin, studievägledare på Folkhögskolornas informationstjänst, ett av Folkbildningsrådets medlemsuppdrag.
 
Som ett stöd till folkhögskolans personal har Folkhögskolornas informationstjänst gjort ett fortbildningspaket kring den nya behörighetsgivningen.

- Det är viktigt att alla folkhögskolor tar del av materialet så att de studerande får rätt information kring vilken slags behörighet de kommer att få efter sina studier på folhögskolan, säger Agneta Wallin.

Under hösten kommer Folkbildningsrådet och Verket för högskoleservice ta fram ett nytt intyg som folkhögskolorna ska använda för den nya behörighetsgivningen.