Webb-tv: Kurs på folkhögskola motiverar arbetslösa ungdomar

Publicerad: 2012-04-02

Folkhögskolan i Hjo är en av 110 folkhögskolor där arbetslösa ungdomar får en chans att komma vidare och bli motiverade till jobb eller studier.

Sedan 2010 pågår ett arbetsmarknadsprojekt mellan folkbildningen och arbetsförmedlingen. Genom en tremånader lång studiemotiverande folkhögskolekurs ska arbetslösa ungdomar mellan 16 och 25 år att motiveras för studier eller jobb. Kursen är ett samarbete mellan den lokala arbetsförmedlingen och folkhögskolan.

Darko Marić är lärare på Hjo folkhögskola och ansvarig för skolans studiemotiverande folkhögskolekurs. Här berättar han mer om hur de i Hjo jobbat med kursen och deltagarna.