Kvalitetsarbetet fortsätter inom folkbildningen

Publicerad: 2012-03-08

Folkhögskolor och studieförbund är bra på planering och genomförande av sin verksamhet. Men man behöver bli bättre på att utvärdera och visa resultat och effekter av kvalitetsarbetet. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

I rapporten Kvalitetsarbetet och utvecklingen av verksamheten inom folkbildningen följer Folkbildningsrådet upp hur studieförbund och folkhögskolor arbetat med kvalitet och verksamhetsutveckling under 2011.

Fokus är på utvärdering och lärande och hur studieförbund och folkhögskolor jobbar med detta inom sin verksamhet.

- Vi ser att studieförbund och folkhögskolor generellt har utvecklade verktyg och rutiner för att kunna följa verksamheten och upptäcka förändringar och avvikelser i tid, säger Stina Oskarsson, handläggare på Folkbildningsrådet.

Framför allt har man bra metoder för planering och genomförande av verksamheten, men när det gäller att utvärdera och dra lärdomar av det arbete man gör så behöver detta stärkas. Det är viktigt för att garantera kvalitet och relevans i verksamheten.

- En viktig aspekt för kvalitet och utveckling är att lära av det man gör, säger Stina Oskarsson.

Rapporten lämnades till regeringen i februari 2012.

Det finns även ett fördjupningsmaterial där den text som finns i rapporten kompletteras med citat från fokusgrupper och konkreta exempel från studieförbunds och folkhögskolors systematiska kvalitetsarbete.

Arbetet med kvalitetsarbetet inom folkbildningen fortsätter. Senaste 1 juli 2012 ska studieförbund och folkhögskolor lämna in årets kvalitetsredovisning. Anvisningar till denna redovisning skickades ut i november och enkäten kommer att skickas ut i april. Frågor om det kommande arbetet besvaras av Karin Darin, utredare på Folkbildningsrådet.