Lyft för folkbildningen i Sveriges nationella reformprogram

Publicerad: 2012-05-21

I regeringens rapport om genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken, lyfts folkbildningens roll och betydelse fram betydligt mer än tidigare. Ett resultat av idogt arbete från bland annat Folkbildningsrådet.

Regeringens rapport till EU-kommissionen om genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken är nu klar. Folkbildningens roll och betydelse lyfts i årets rapport fram betydligt mer än i tidigare rapporter. Detta är resultat av arbetet från både Folkbildningsrådet, FOLAC och Folkbildningsförbundet. Folkhögskolorna nämns dessutom specifikt i avsnittet kring studiemotiverande insatser.

- Att folkbildningen på ett mycket tydligare sätt än tidigare lyfts fram är ett resultat av den samlade folkbildningens arbete med att uppmärksamma regeringen på vilken betydelse folkbildningen faktiskt har och den roll vi kan spela för både nationell och europeisk utveckling, säger Björn Garefelt omvärldsbevakare Folkbildningsrådet.

Sveriges nationella reformprogram 2012