Många och välutbildade lärare på folkhögskolan

Publicerad: 2012-03-22

Lärarna på folkhögskolorna är välutbildade, många och blir allt yngre. Det visar två nya rapporter från Folkbildningsrådet.

I två nya rapporter har Folkbildningsrådet tittat på vilken utbildning lärarna på landets folkhögskolor har, hur många de är och vilken ålder de har. Och resultatet visar att folkhögskolans pedagogiska personal står sig mycket väl i förhållande till övrig vuxenutbildning.

På folkhögskolans allmänna kurs har 76% av lärarna en lärarexamen. Det är lika stor andel som på komvux och när man ser till samtliga huvudmän inom gymnasieskolan. Det som sticker ut negativt är gymnasielärarna på fristående skolor där endast 58% har en pedagogisk högskoleexamen.

- Vi ser att lärarna på folkhögskolan har en bred arbetslivserfarenhet och bred kompetens. Det gäller särskilt de lärare som undervisar på den särskilda kursen inom estetiska ämnen, säger Tomas Östlund, handläggare på Folkbildningsrådet.

En tendens Folkbildningsrådet ser är att både lärare och rektorer på folkhögskolan blir allt yngre i och med stora pensionsavgångar. Förra året var det 28 av landets 150 folkhögskolor som fick nya rektorer. 

Ett utmärkande drag för folkhögskolans pedagogik är att man jobbar i små grupper. Lärartätheten är högre inom folkhögskolan än inom komvux och gymnasieskolan.

En hög lärartäthet är också ett krav för att folkhögskolorna ska kunna söka statsbidrag för förstärkta insatser. Det förstärkta statsbidraget använder folkhögskolorna till deltagare med funktionsnedsättning eller invandrade som behöver extra stöd i svenska.

- Måttet man då tittar på är 1.8 helårstjänster per 1000 deltagarvecka. 2011 var det 81% av folkhögskolorna som uppfyllde detta. En relativt bra siffra, säger Tomas Östlund.