Maria Arnholm besökte Folkbildningsrådet

Publicerad: 2012-08-30

Den 29 augusti besökte nya statsekreteraren Maria Arnholm Folkbildningsrådet för dialog kring aktuella folkbildningspolitiska frågor. Vi passade på att ställa tre snabba frågor kring hennes bild av folkbildningen.

Vilken roll ser du för folkbildningen att påverka samhällsutvecklingen under de kommande åren?
- Nu när jag varit här idag så blir det ännu tydligare för mig vilken viktig roll som folkbildningen spelar i en tid med människor som kommer hit från andra länder med andra utbildningsbakgrunder, med stark förändring i ekonomin och för att kunna möta behovet av enskilda människors utveckling så måste det finnas många olika utbildningsformer. Där spelar folkbildningen stor roll.

Behöver folkbildningen bli bättre på att kommunicera sin roll i den nya tiden?
- Det är väldigt lätt att tro att lösningen alltid är kommunikation. Jag är själv kommunikatör i botten och jag brukar tänka att kommunikation ligger i det man gör. Så länge folkbildningen är bra på det den gör, så länge man ordnar bra utbildningar som många människor går och berättar för varandra så är det faktiskt det bästa sättet att jobba med kommunikation.

Har du själv någon erfarenhet av folkbildning?
- Ja det har jag på många olika sätt. Dels har jag varit aktiv i Folkpartiet ungdomsförbund när jag var ung och då var Studieförbundet Vuxenskolan en viktig del av när vi utvecklade oss och lärde oss nya saker. Sen sjunger jag i en kör som jobbar tillsammans med ett av förbunden. Sen kommer jag från Kungälv där Nordiska Folkhögskolan varit en viktig del av vår stadsbild.