Ny statistik över verksamheten i folkhögskolor och studieförbund

Publicerad: 2012-03-12

Yngre deltagare på folkhögskolor och fler kulturprogram på studieförbunden. Dessa trender kan man se i den nya statistiken över verksamheten i folkbildningen 2011.

Nu är statistiken för 2011 års verksamhet inom folkhögskolor och studieförbund klar. En trend de senaste åren är att deltagarna i folkhögskolans Allmänna  kurs blir allt yngre. Och i studieförbundens verksamhet blir kulturprogrammen alltfler medan antalet studiecirklar minskar och studietimmarna ökar.

- Andelen deltagare yngre än 25 år i Allmän kurs har sedan 2008 ökat från 53 procent till 56 procent, säger Tomas Östlund, handläggare på Folkbildningsrådet.

Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som årligen samlar in statistik över verksamheten inom folkhögskolor och studieförbund. De gör detta på Folkbildningsrådets uppdrag som en viktig del i uppföljning och fördelning av statsbidrag.

Ett axplock ur 2011 års statistik:

  • 1,8 miljoner deltagare i 280 000 studiecirklar
  • 17 miljoner besökare på 332 000 kulturprogram på studieförbunden
  • 240 000 deltagare på 2 800 kulturprogram på folkhögskolorna
  • 27 500 deltagare i årssnitt i folkhögskolans långa kurser