Nya tillträdesregler till högskolan för folkhögskolestuderande

Publicerad: 2012-01-23

Högskoleverket har efter överläggningar med Folkbildningsrådet utformat förslag till nya föreskrifter för Grundläggande behörighet till högskolan för studerande från folkhögskola.

Förslaget till föreskrifter kommer med all sannolikhet att beslutas inom kort av Högskoleverkets styrelse.


Utformning av den nya grundläggande behörigheten liknar den nuvarande genom ett omfattningskrav (detsamma som nu) och ett innehållskrav (kunskaper motsvarande vissa av den nya gymnasieskolans kurser). Den största skillnaden är att kraven i Svenska och Engelska höjs.

Folkbildningsrådet kommer också att försöka få till stånd en överenskommelse om behörighet för tillträde till Yrkeshögskolan.

Folkbildningsrådet har föreslagit det regionala fortbildningsnätverket att arrangera studiedagar under våren kring de nya behörighetsreglerna. Mer information kring detta kommer i senare nyhetsutskick.

Vid frågor, kontakta Agneta Wallin på 08-412 48 13 eller Signild Håkansson på 08-412 48 04.

Ytterligare info: