Seminarium Almedalen: Folkhögskolan är en dörröppnare till arbetsmarknaden

Publicerad: 2012-07-02

Det rådde stor enighet om folkhögskolans viktiga roll hos de deltagande debattörerna i Folkbildningsrådets seminarium.

Folkhögskolans kurser har en väldigt hög andel deltagare som jobbar eller studerar vidare när de lämnar folkhögskolan. Jämfört med andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder är det mycket goda resultat.

Folkbildningsrådet har i samarbete med Arbetsförmedlingen anordnat Studiemotiverande folkhögskolekurser sedan 2010. Sedan satsningen startade har 6200 unga arbetslösa gått kursen. Av dessa har 24 procent återupptagit sina studier och 15 procent hittat jobb under tiden.

- I den rapport vi har gjort berättar deltagarna att kurserna givit dem ökat självförtroende och skapat en tro på att utbildning kan leda till jobb och nya nätverk, berättar Lena Östlund från Folkbildningsrådet.

- Satsningen på arbetssökande ungdomar är jättebra, säger Lars Forsmark, rektor på Västerås folkhögskola. Han efterlyser mer pengar till folkhögskolornas allmänna kurser för att kunna motsvara söktrycket som ökat i och med de studiemotiverande kuserna.

Lotta Finstorp (M) tror att vi kommer se mer pengar till folkbildningen i höstproppen och meddelar att hon ska jobba för det. Terese Lindberg (S) säger att hon gärna skulle permanenta satsningarna på de studiemotiverande kurserna.

Folkhögskolan viktig för samhällsnyttan
Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen säger att folkhögskolan fyller en mycket viktig del för människor i socialt utsatta områden. Folkhögskolan kan ge en plats att komma in i samhället och kan fånga själen hos de här personerna.

- Folkbildningen har gjort ett gott jobb, säger Anders Dahlin, lärare på Södertörns folkhögskola. Om samhället vill ha människor som har tränat på att bli sedda i sin utbildning, som utbildat sig i heterogena grupper och som gillar folkbildningens syften verkar folkhögskolan vara en god aktör på arbetsmarknaden, fortsätter han.

- Folkhögskolorna är jätteviktiga för att minska klyftorna, säger Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden Region Västra Götaland, Miljöpartiet. I folkhögskolorna får de unga vara med och planera och känna delaktighet under stöd av engagerade lärare.

Hon påpekar att handläggare på Arbetsförmedlingen inte alltid har tillräcklig kunskap om folkhögskolorna för att kunna sprida den vidare. Att stärka samarbetet mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen är en viktig uppgift framöver.

Ett medskick från bland andra Lotta Finstorp var att folkhögskolan måste bli bättre på att marknadsföra sig.

- Var inte så blyga, ni har en jättebra produkt att marknadsföra, säger hon.