Sista veckorna att lämna synpunkter på Folkbildningens Vägval & Vilja

Publicerad: 2012-06-04

Hur ser du på folkbildningens framtid? Nu är det knappt en månad kvar att lämna dina synpunkter och påverka folkbildningspolitiken.

Hur tolkar folkhögskolor och studieförbund folkbildningsuppdraget på 2010-talet? Vad vill och kan folkbildningen bidra med på olika områden framöver – vilka är de största utmaningarna? Vilka gemensamma nämnare finns i den breda och omfattande verksamhet som dagligen sker över hela landet?

Det återstår nu en månad av remisstiden för förslaget till gemensamt folkbildningspolitiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja. Folkhögskolorna och studieförbunden ska lämna sina synpunkter på dokumentet till Folkbildningsrådet senast den 30 juni.

- Jag tror att studieförbunden och folkhögskolorna under åren framöver kan göra ännu starkare avtryck i samhället. Om man också ser det ur ett individperspektiv kan deltagande i folkhögskolekurser och cirklar betyda så oerhört mycket, säger Torsten Friberg, Folkbildningsrådets ordförande.

- Men då måste folkbildningen också kunna formulera vad man är beredd att göra och få en bra dialog med beslutsfattare om hur det ska åstadkommas. Det är det vi hoppas Folkbildningens Vägval & Vilja ska bidra till, säger Torsten Friberg.

Efter remisstidens slut kommer synpunkterna att behandlas i den beredningsgrupp som arbetar med frågan. Där finns företrädare för Folkbildningsförbundet, RIO, SKL och Folkbildningsrådet.

- Det ska bli spännande att ta del av alla synpunkterna som kommer in, säger Torsten Friberg, som också är ordförande i beredningsgruppen.