Studeranderätten stärks på Örebro folkhögskola

Publicerad: 2012-05-10

Från dåligt samvete till ett stöd för lärare, studenter och folkhögskolan själv. Så beskriver Mattias Molin arbetet med att stärka studeranderätten på Örebro folkhögskola.

Sedan ett par år tillbaka har Folkbildningsrådet uppdraget att stärka de studerandes rättsliga ställning på folkhögskolan. I dagsläget är 70 folkhögskolor anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR och ytterligare ett 20-tal har ansökt men ännu inte blivit bekräftade. En av dem är Örebro folkhögskola.

- Vårt arbete med dessa frågor började som ett dåligt samvete. Men när vi började titta på det så hade vi redan mycket material, säger Mattias Molin, lärare på Örebro folkhögskola och ansvarig för skolans arbete med de studeranderättsliga frågorna

Det arbete som Örebro folkhögskola lagt ner på sin ansökan är omfattande. Mattias Molin är väldigt postitiv till detta eftersom de nu har varit tvungna att styra upp, fått ramar och tänka till.

- Vi har gjort en del i taget och skickat ut på remiss till skolans olika enheter. Även våra studerande har varit involverade i vissa delar av arbetet, säger han.

Kursdeltagare som är missnöjda med beslut som fattats av en folkhögskolas styrelse kan numera anmäla det till FSR. De vanligaste frågorna hittills gäller avskiljande, förändrat kursinnehåll och att man inte blivit antagen till en kurs.

- Det kan vara svårt att fatta tuffa beslut när man har ett stort hjärta. Och då är det skönt för lärarna att ha ett dokument att luta sig mot, att beslutet grundar sig i den studeranderättsliga standarden och inte är taget ur luften, säger Mattias Molin.

Vilka råd har då Mattias Molin till knappt 50 folkhögskolor som ännu inte påbörjat sitt arbete med studeranderätt?

- Uppfinn inte hjulet utan klipp och klistra som Marjasin. Lär av andra och sno formuleringar. Och involvera alla delar av verksamheten.

På Örebro folkhögskola fortsätter nu arbetet med de studeranderättsliga frågorna. Planer finns att göra en ”light-version” av dokumenten med ett enklare språk och så funderar man på hur man bäst presenterar det på sin hemsida.

- Hela arbetet handlar ju om skolans kvalitet och skolan är ju ytterst till för våra deltagare.