Webb-tv: Studieförbund om en öppen och tillgänglig verksamhet

Publicerad: 2012-03-15

Anpassade lokaler, verksamhet i hela landet och ett brett kursutbud. Det är några saker som Studieförbundet Vuxenskolan gör för att verksamheten ska vara öppen och tillgänglig för alla.

Igår samlades representanter för Sveriges olika studieförbund för att få information och samtala om aktuella rapporter, riktlinjer och kriterier för studieförbundens statsbidrag.

Ett villkor för att studieförbund ska få statsbidrag är att deras verksamhet är öppen och tillgänglig för alla. Niklas Lundgren, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, berättar om hur de jobbar med dessa frågor.