Studiemotiverande folkhögskolekurs – en andra chans för ungdomar

Publicerad: 2012-09-12

Johan och Kristofer är två av de 4 000 ungdomar som i år går Studiemotiverande folkhögskolekurs. Förhoppningen är att fler ska få möjlighet att gå kursen.

Johan Wallin och Kristofer Pihlainen är två av deltagarna som går Studiemotiverande folkhögskolekurs på Sundbybergs folkhögskola. De trivs bra på kursen och känner att folkhögskolans pedagogik passar dem.

Folkbildningsrådets deltagarundersökning visar att de knappast är unika. Av de deltagare som svarat var det över 70 procent som uppgav att de fått bra stöd av kursledarna och 50 procent uppger att de blivit sedda och fått ta plats. 

Satsningen på Studiemotiverande folkhögskolekurs har pågått sedan 2010 och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet och folkhögskolorna. Kursen som är tre månader lång, syftar till att ge elever motivation och ökat självförtroende för att kunna gå vidare till andra studier eller till arbete.

Under 2011 fördelade Folkbildningsrådets styrelse 3 833 platser ute på folkhögskolorna. Folkbildningsrådet har i sitt budgetunderlag till regeringen bett om ytterligare 120 miljoner till Allmän kurs för att möta det ökade behovet av deltagare som gått den studiemotiverande kursen. Det i sin tur skulle innebära 2000 extra platser ute på skolorna under 2013.

Resultaten av kursen är goda. Av de som gått Studiemotiverande folkhögskolekurs från 1 februari 2010 till 31 december 2011 har 19 procent studerat vidare och 15 procent fått arbete, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Enligt Folkbildningsrådet deltagarundersökning riktad till alla som gått Studiemotiverande folkhögskolekurs under vårterminen 2011 har hela 43 procent gått vidare till andra studier och 20 procent till arbete. 

 

- Studiemotiverande folkhögskolekurs är ett bra verktyg för att få ungdomar som inte fullgjort sina tidigare studier, tillbaka in i utbildningssystemet eller vidare i arbete, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.