Förslag om nya studieomdömen på folkhögskolan

Publicerad: 2012-03-20

Fler steg på skalan för studieomdömet på folkhögskolans allmänna kurs. Så lyder förslaget och nu bjuds folkhögskolorna in att tycka till.

En beredningsgrupp inom Folkbildningsrådet har föreslagit fler skalsteg för studieomdömet på folkhögskolans allmänna kurs. Det nuvarande omdömet kan ges i fyra steg från Mindre God till utmärkt. Det nya förslaget innebär att skalan utökas till sju steg.

För att få ett brett underlag för beslutet om nya anvisningar för studieomdömen får alla folkhögskolor möjlighet att åter ta ställning till förslaget till förändring av omdömesskalan.

- Det är viktigt att så många folkhögskolor som möjligt ger sin synpunkt på det nya förslaget. Studieomdömet är folkhögskolans egen form för att bedöma studieförmåga i stället för att sätta betyg, och en förändring måste vara väl förankrad bland dem som jobbar i skolformen, säger Signild Håkansson, handläggare på Folkbildningsrådet.

Den 1 mars skickades en webb-enkät ut till alla rektorer på folkhögskolorna. Fram till den 2 maj kan folkhögskolorna lämna sina åsikter om det nya förslaget.

Målsättningen är att Folkbildningsrådets styrelse kan ta beslut vid sitt sammanträde i maj 2012.