Tillfälliga jobb istället för studier för arbetslösa unga

Publicerad: 2012-05-02

Trots bra resultat och nöjda deltagare fylls inte alla platser på den studiemotiverande folkhögskolekursen. "Studierna blir vid sidan av" säger Britten Månsson-Wallin till SVT Rapport.

Syftet med den här arbetsmarknadssatsningen är att få unga arbetslösa utan fullständiga gymnasiebetyg mellan 16 och 25 år att bli motiverade till fortsatta studier.

Regeringens mål är att 4000 ungdomar ska gå den tre månader långa kursen. Men målet har inte nåtts och bara drygt hälften av platserna har utnyttjats. Det är ett misslyckande eftersom av de som gått kursen går 40% vidare till studier eller jobb.

En orsak kan vara att arbetsförmedlingen anvisar till tillfälliga jobb istället för till studier.

- Oftast får ungdomarna korta jobb sen är du tillbaka i arbetslöshet. Gruppen som saknar fullgången gymnasieutbildning de blir oftast fort arbetslösa igen, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare i Folkbildningsrådet till SVT Rapport.