Uppföljning av folkbildningens flexibelt lärande

Publicerad: 2012-11-21

Sedan 2009 har 120 projekt inom folkbildningens flexibla lärande fått pengar från Folkbildningsrådet. Resultaten visar på en allt mer positiv inställning till flexibelt lärande.

Positiva deltagare och en fortsatt utveckling av kompetens, metoder och teknik för flexibelt lärande bland studieförbund och folkhögskolor samt vikten av att ledningen stödjer och prioriterar utvecklingen av det flexibla lärandet. Det är några av resultaten i studien som utvärderarna Birgitta Callerud och Stellan Ranebo gjort på uppdrag av Folkbildningsrådet.

De har följt upp de 120 projekt inom studieförbund och folkhögskolor som fått medel för flexibelt lärande inom folkbildningen 2009-2011.

Studien presenterades på konferensen FlexLär2012 i förra veckan.