Utökad satsning på Studiemotiverande folkhögskolekurs för personer över 25 år

Senast uppdaterad: 2012-09-20

Regeringen avsätter 57 miljoner i höstbudgeten för att utöka Studiemotiverande folkhögskolekurs till att även omfatta deltagare över 25 år.

Kursen riktar sig till personer som saknar fullständig grund- eller gymnasiebetyg och ger möjlighet till en studiemotiverande utbildning på Folkhögskola i upp till tre månader.

- Det är mycket tillfredställande att regeringen ser kompetensen hos folkhögskolorna att göra insatser också för arbetslösa över 25 år, säger Britten Månsson-Wallin generalsekreterare för Folkbildningsrådet

Det exakta antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna presenteras först i samband med att budgetpropositionen läggs i riksdagen den 20 september.

- För gruppen under 25 år har Studiemotiverande folkhögskolekurs varit ett effektivt stöd för att bryta utanförskap och komma vidare till studier eller arbete, säger Britten Månsson-Wallin.