Värdet av folkbildning viktigt för statssekreteraren

Publicerad: 2012-11-16

Folkbildningens roll i en vikande konjunktur, folkbildningsutredningen och bildningens egenvärde. Det var några saker som statssekreterare Maria Arnholm pratade om när hon gästade Folkbildningsrådets representantskap.

Maria Arnholm pekade framförallt ut folkbildningens möjlighet att lyfta grupper som traditionellt står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är regeringens utgångspunkt för satsningar på Studiemotiverande folkhögskolekurs och utökningen av Allmän kurs. Hon pekar också på folkbildningens eget ansvar att visa på sin betydelse och vilka insatser som folkbildningen är beredd att göra.

Viktigt med vuxenutbildning

- Vuxenutbildningen är en fråga av växande politisk betydelse. Många ser den idag som det smörjmedel som gör det möjligt för människor att byta bana eller gå vidare i karriären. Det är viktigt att ni och jag förser det politiska samtalet med kunskap om folkbildningens roll inom detta område, sa Maria Arnholm.

Ett tydligt sådant exempel som Maria Arnholm lyfte fram var insatserna och kompetensen inom folkbildningen när det gäller att erbjuda utbildning för personer med funktionsnedsättning.

- Det är hundratals människor varje år som erbjuds utbildning och som på det sättet kommer närmare arbetsmarknaden tack var folkbildningen.

På frågan om hon även såg studieförbundens verksamhet som en del i vuxenutbildningen var Maria Arnholm väldigt tydlig med att det gjorde hon definitivt.

SFI under ekonomisk press

Flera representantskapsledamöter lyfte fram Svenska för invandrare, SFI som ett verksamhetsområde där folkbildningen gör viktiga insatser ute i kommunerna. Samtidigt upplever många begränsningar då verksamheten alltid lever under stor kostnadspress. Maria Arnholm pekade på SFI-utredningen där hennes ambition var att regeringen nu skulle ta tag i situationen. Hon vill däremot inte säga om det skulle komma förslag i december eller om det dröjer till sommaren.

- Det kan bli aktuellt med att förlänga utredningen till sommaren och att vi tar fram tilläggsdirektiv, men det finns även ett scenario där det kommer delbetänkande i december. Det är flera utredare på tre departement som ska koordineras, det viktigaste för mig är att få till en bra process.

Tyck till om Folkbildningsutredningen

Folkbildningsutredningen är nu ute på remiss och där önskade Maria Arnholm att alla representanter för folkbildningen var aktiva med att skriva remisser och debattera förslagen. Departementet har ännu inte bestämt sig för om det blir en skrivelse eller om det kommer en ny proposition. Detta beror i mycket på remissrundan.

- Vi kommer att ta fasta på utvärderingstanken och försöka hitta en modell för extern utvärdering. Men vi vill inte förekomma remissrundan. Vi vill gärna ha åsikter kring förslagen om förändringar i statens syften och att plocka bort verksamhetsområdena, sa Maria Arnholm.

Folkbildningen har ett värde i sig själv

Maria Arnholm gjorde även en framtidsspaning där hon såg en större plats för bildningstanken i den allmänna debatten.

- Det har varit mycket debatt om skola och formell utbildning under de senaste åren och som vanligt när pendeln går långt åt ena hållet så kommer den om ett tag att börja svänga tillbaka. Då kommer vi återigen se en debatt om värdet av bildning.

På samma sätt lyfte hon även fram att folkbildningen har ett värde i sig själv men att det behöver bli tydligare för beslutsfattare på alla nivåer:

- Klart att folkbildning har ett värde i sig själv. Klart det har ett värde att en heltidsarbetande tvåbarnsmamma kan gå iväg att dreja. Många vet dock för lite om vad ni håller på med. Där har ni ett ansvar att påverka den bilden.