En miljon till utvecklingsprojekt med romska kvinnor

Publicerad: 2013-11-08

Internetkurser, jämställdhetsarbete och utbildning av cirkelledare är exempel på projekt som nu får stöd när folkhögskolor och studieförbund ska nå fler romska kvinnor. Folkbildningsrådets styrelse har fördelat en miljon kronor till sex projekt som ska förbättra romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidareutbildning.

Det är totalt 17 studieförbund och folkhögskolor som sammanlagt har sökt över fyra miljoner kronor i projektmedel. 

– Det är positivt att intresset är så stort. Folkbildningen har en särskilt viktig roll i att stärka nationella minoritetsgruppers möjligheter i samhället. Den här gången riktar vi oss till romska kvinnor, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Det är fyra folkhögskolor och två studieförbund som nu får mellan 125 000 och 175 000 kronor i projektbidrag.

  • Agnesbergs folkhögskola ska i projektet Romsk kvinnokraft uppmuntra romska kvinnor att erövra det offentliga rummet genom möten och studiebesök.
  • Kvarnby folkhögskola ska i projektet Röda Tråden 2.0 introducera deltagarna till kontinuerliga studier.
  • Sensus i Skåne Blekinge och Västra Sverige ska utbilda romska cirkelledare i projektet Framtidens cirkelledare.
  • Skarpnäcks folkhögskola ska med projektet ”Romska kvinnor erövrar nätet” öka målgruppens IT-kunskaper.
  • Sundbybergs folkhögskola ska skräddarsy en Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) för romska kvinnor.
  • Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg ska driva projektet Dialog Jämställdhet - för romska kvinnors inkludering.

Styrelsen har prioriterat projekt som bedöms ha goda förutsättningar att nå romska kvinnor och folkhögskolor och studieförbund som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. 

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att genomföra denna jämställdhetsinsats inom folkbildningen med särskild inriktning på romska kvinnor. Resultatet av uppdraget ska redovisas den 1 september 2014.