Folkbildningens Vägval & Vilja – beslut och direktsänd debatt 17 april

Publicerad: 2013-03-21

Den 17 april ska Folkbildningsrådets representantskap anta dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja och överlämna det till regeringen. Därefter blir det en direktsänd paneldebatt.

På Folkbildningsrådets representantskap den 17 april ska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja antas och överlämnas till regeringen. Initiativet till processen med Folkbildningens Vägval & Vilja initierades av Folkbildningsrådets medlemmar.

- Det är en styrka att studieförbund och folkhögskolor i Sverige i ett samlat folkbildningsdokument anger vad folkbildningen är beredd att göra för att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare i Folkbildningsrådet.

Direktsänd paneldebatt 17 april

Den nya dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja är utgångspunkt för en paneldebatt den 17 april. Deltagare i debatten är

  • statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton (FP)
  • Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets ordförande
  • Annika Nilsson, ordförande, Folkbildningsförbundet,
  • Lise-Lotte Wallin, vice ordförande, RIO,
  • Åsa Kratz, ordförande, Folkhögskoleföreningen inom SKL


Vi kommer att direktsända paneldebatten här på Folkbildningsrådets webbplats. Och ni som tittar via webben kommer ha möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via Twitter och en chatt.

Preliminär tid för webbsändningen den 17 april är kl.14.30-15.30.