Folkbildningspropositionen presenteras i mars

Publicerad: 2013-11-13

Regeringen har för avsikt lägga fram en folkbildningsproposition i mars nästa år. Det framkom när Folkbildningsrådets representantskap idag hade sitt höstsammanträde.

– Regeringen tycker att det är viktigt att det blir en proposition och det är viktigt att se över och beskriva mål och syfte för folkbildningen, sade Anna-Karin Lindblom, departementsråd på Utbildningsdepartementet, när representantskapet inleddes.

Propositionen kommer att behandla folkbildningsutredningens förslag, Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering SOU 2012:72, som presenterades i oktober 2012 samt det som framkom i den efterföljande remissomgången.

Utbildningsdepartementet vill nu få in ytterligare synpunkter och diskutera frågor som rör mål och syfte. Departementet kommer därför att bjuda in representanter för folkbildningen till två sammanhängande hearings.

Dessa två hearings kommer att äga rum i Folkbildningsrådets lokaler i Stockholm, del 1 torsdagen den 12 december (kl.10-14) och del 2 fredagen den 24 januari (kl.10-12).

Regeringskansliet kommer att gå ut med inbjudan till berörda parter.