Hearing inför kommande folkbildningsproposition

Senast uppdaterad: 2014-01-31

Idag samlades ett 60-tal representanter för svensk folkbildning på Folkbildingsrådet. Utbildningsdepartementet hade bjudit in till hearing för att få folkbildningens synpunkter inför kommande folkbildningsproposition.

Det var på Folkbildningsrådets representantskap i november som Utbildningsdepartementet kom med nyheten att regeringen har ambitionen att presentera en folkbildningsproposition i mars 2014.

- Det är viktigt för regeringen att folkbildningen får ett eget politiskt mål, sade Anna-Karin Lindblom, departementsråd på Utbildningsdepartementet, när hon inledde dagens hearing.

Nu ingår folkbildningen i samma politiska mål som vuxenutbildningen men folkbildningen har en bredare målgrupp. Detta är något man bland annat vill lyfta fram i den kommande propositionen.

- Den kommande folkbildningspropositionen är ett erkännande av folkbildningens betydelse, sade Anna-Karin Lindblom.

Propositionen kommer att behandla folkbildningsutredningens förslag, Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering SOU 2012:72, som presenterades i oktober 2012 samt det som framkom i den efterföljande remissomgången.

Dagens hearing samlade ett 60-tal representanter för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting, Folkbildningsförbundet och Folkbildningsrådet.

Ytterligare en hearing kommer att hållas fredagen den 24 januari 2014.

Se inledningen av hearingen

Layout av spelarvy