Aida Hadzialic besökte Folkbildningsrådet

Publicerad: 2014-11-27

I veckan besökte statsråd Aida Hadzialic Folkbildningsrådet för att bland annat diskutera budgetpropostitionen för 2015 och uppdragen till folkbildningen.

Aida Hadzialic är gymnasie- och kunskapslyftsminister på Utbildningsdepartementet och inom hennes ansvarsområden ligger även folkbildningen. Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister

- Folkbildningen är oerhört betydelsefull för demokratin och har dessutom en viktig och växande uppgift att möta människor som behöver en väg till vidare studier och arbete, säger Aida Hadzialic.

På onsdagens möte på Folkbildningsrådet lämnade generalsekreterare Britten Månsson-Wallin kort information om Folkbildningsrådet och vår roll. Månsson-Wallin och Hadzialic pratade också om uppföljning och utvärdering av folkbildningens verksamhet, budgetpropositionen för 2015 och uppdragen till folkbildningen.

- Genom att vara en fri aktör kan folkhögskolorna och studieförbunden erbjuda annat än det reguljära utbildningssystemet och kunna anpassa studierna efter individen. Att ge utökade möjligheter för människor att bilda och utbilda sig är också i förlängningen en investering i anställningsbarhet och jobb. Regeringen investerar därför nu i ett stort antal nya utbildningsplatser på folkhögskolorna, säger Aida Hadzialic.