Alliansens budget gäller för folkbildningen

Publicerad: 2014-12-04

I och med att regeringens budget röstades ner och alliansens budget fick majoritet i riksdagen är det alliansens budget som gäller för folkbildningen i fortsättningen. Det innebär att kunskapslyftet inte genomförs och därmed får inte folkhögskolorna 1500 nya platser till Allmän kurs 2015.

Vid omröstningen den 3 december sa riksdagen nej till regeringens förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor. Det innebär att riksdagen sa ja till allianspartiernas reservationer i budgetbetänkandet FiU1. Riksdagen kommer att behandla förslagen till anslag inom respektive utgiftsområde.

Alliansen har i sin motion 2014/15: 2358 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid föreslagit en sänkning av anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen med 90 miljoner kronor år 2015 och 120 miljoner kronor år 2016 respektive 2017. Anslaget sänks med 60 miljoner kronor jämfört med 2014 då folkhögskolorna hade 1 000 extra platser i Allmän kurs. Dessutom uteblir en satsning på Allmän kurs på 30 miljoner kronor 2015 (totalt 1 500 platser) jämfört med regeringens förslag.

Det innebär att socialdemokraterna och miljöpartiets förslag till satsning på ett kunskapslyft utgår. I detta ingick bland annat 1 500 extra platser i Allmän kurs 2015 respektive 2 000 extra platser 2016 och 2017.

Enligt behandlingen av alliansoppositionens budget så verkar det som om den fortsatta satsningen på Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs på folkhögskola blir av.

Folkbildningsrådet avvaktar besked från Arbetsmarknadsdepartementet om resurser till Studiemotiverande folkhögskolekurs 2015 och Etableringskurs 2015 och kommer gå ut med information så snart besked kommit.

När en ny regering är vald den 22 mars 2015 kommer den att precisera sina förslag till bland annat folkbildningen i en vårbudget.