Beslut om studiemotiverande kurs och etableringskurs på folkhögskola

Publicerad: 2014-12-19

Arbetsmarknadsutskottet har fattat beslut avseende Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs på folkhögskola. Folkbildningsrådet bedömer att nivån på anslagen kommer att ligga på minst samma nivå som 2014.

Arbetsmarknadsutskottet har nu beslutat att förlänga Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF. Kursen ska motivera unga att återuppta tidigare studier och målgrupp är arbetssökande som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.  Det fortsätter att gälla för ungdomar mellan 16 och 24 år eller deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år. Kurstiden är 3 månader.

Utskottet har även beslutat att deltagare som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska kunna delta i SMF vid en folkhögskola i upp till 5 månader. Detta beslut förutsätter dock en ändring i folkbildningsförordningen. Dessa platser kommer i så fall att fördelas särskilt.

Arbetsförmedlingen har möjlighet att avdela resurser till platser i Allmän kurs vid folkhögskola för deltagare som gått SMF.

- Vi återkommer med mer information till folkhögskolorna så snart överenskommelsen med Arbetsförmedlingen är klar, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Arbetsmarknadsutskottet beslutade även att den fyraåriga satsningen på etableringskurs på folkhögskola ska fortsätta. Den presenterades i regeringens budgetproposition 2014 och målgruppen är densamma som 2014. Kurstiden är 6 månader.