Digitalt kompetenslyft en viktig fråga efter rådslag

Publicerad: 2014-12-09

Nu har resultatet av årets rådslag inom folkbildningen om digital utveckling sammanställts. Behovet av ett digitalt kompetenslyft är en huvudfråga för både studieförbund och folkhögskolor.

2014 års satsning på rådslag om digital utveckling inom folkbildningen är nu avslutat och resultaten har nu sammanställts. Rapporten baseras på rapporter från de 20 resurspersoner som samordnat rådslagsarbetet i studieförbund och folkhögskolor.

De dominerande synpunkterna från studieförbund och folkhögskolor är

  • behov av ett digitalt kompetenslyft
  • behov av ett tekniklyft inom folkbildningen
  • behov av långsiktiga och hållbara planer och satsningar för digital verksamhetsutveckling med betoning på det egna ansvaret inom organisationen
  • ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • viktigt att ta tillvara gemensamma mänskliga och materiella resurser
  • förväntningar på förstärkt ekonomiskt stöd via statsbidraget
  • önskan om att statsbidragssystemen för studieförbund och folkhögskolor ska främja en digitalisering av folkbildningsverksamheten

Rapporten behandlas vid Folkbildningsrådets styrelsemöte den 10 december samt vid den ordförandeöverläggning som genomförs med Folkbildningsrådet och medlemmarna den 15 december.

Folkbildningsrådets styrelse tar den 28 januari 2015 ställning till hur de 8,5 miljoner kronor som särskilt avsätts ut folkbildningsanslaget för digital utveckling ska användas och fördelas samt övriga konsekvenser för Folkbildningsrådets fortsatta hantering av frågor som gäller digital utveckling i folkbildningen.