Forskaren Pelle Åberg om deltagare i studiecirklar

Publicerad: 2014-09-16

Pelle Åberg är en av forskarna bakom Folkbildningsrådets utvärdering Cirkeldeltagare efter 65 – livskvalitet och aktivt medborgarskap. Vilka slutsatser kom de fram till i studien? Och vad utmärker gruppen pensionärer som cirkeldeltagare?