Hearing om en ny folkbildningsförordning

Publicerad: 2014-12-16

Utbildningsdepartementet arrangerade idag en hearing för att få synpunkter på en kommande folkbildningsförordning. Representanter för svensk folkbildning samlades på Folkbildningsrådet för att diskutera och lämna synpunkter på förslagen.

Regeringen planerar att genomföra vissa förändringar i enlighet med Folkbildningspropositionen Allas kunskap - Allas bildning, som fastställdes av riksdagen i juni 2014.

– Vi arbetar nu med att implementera folkbildningspropositionen och det kan innebära vissa förtydliganden i folkbildningsförordningen, säger Marie Ericsson från Utbildningsdepartementet.

Utbildningsdepartementet arrangerade dagens hearing för att diskutera en formalisering av folkbildningen och få in synpunkter på frågor som rör folkbildningsförordningen. Det gäller bland annat frågor som rör folkhögskolan som utbildningsform och Folkbildningsrådets roll som företrädare.

Dagens hearing samlade ett 40-tal representanter för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting, Folkbildningsförbundet och Folkbildningsrådet.

Folkbildningsförordning kommer att beslutas till våren 2015.