Kulturens tar fram strategi för arbete med mänskliga rättigheter

Publicerad: 2014-12-12

Med en ny strategi för sitt arbete med mänskliga rättigheter vill Kulturens bildningsverksamhet nå ut bättre. Till grund för satsningen finns projektpengar fördelade av Folkbildningsrådet.

På regeringens uppdrag har Folkbildningsrådet fördelat medel till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna, MR, i samhället. Studieförbund och folkhögskolor hade möjlighet att söka pengar för olika projekt

- Frågor om mänskliga rättigheter har varit uppe på dagordningen tidigare hos oss men inte på samma sätt som nu. Nu har vi haft möjlighet att samlas, bygga kompetens och tillföra kunskap, säger Kenneth Lundmark, verksamhetsledare på Kulturens bildningsverksamhet, en av folkbildningens organisationer som fick ta del av de särskilda medlen.

En projektgrupp bestående av personer från olika delar av organisationen sattes samman för att skapa en bred förankring. Tidigare arbetade Kulturens utifrån goda exempel men i och med projektpengarna har de haft möjlighet att bygga kunskap i organisationen.

- Frågor om mänskliga rättigheter handlar inte bara om lagar och konventioner utan väldigt mycket om attityder. Det kräver ett ständigt pågående arbete med frågorna och ett gediget intresse. Mänskliga rättigheter är ett väldigt stort ämne och vi måste fokusera och prioritera för att kunna få genomslag i organisationen, säger Kenneth Lundmark.

Under året har gruppen ägnat sig år läsning av litteratur, föreläsningar och diskussioner för att lära sig mer om MR-frågor. Och slutprodukten av arbetet har blivit en strategi för Kulturens arbete med mänskliga rättigheter.

- Vårt mål är att projektet ska nå ner på föreningsnivå och verkligen leda till förändringar, vi vill inte skapa en pappersprodukt som inte blir använd. Vi vill öppna vår verksamhet för nya grupper, säger Kenneth Lundmark.

Regeringens uppdrag till Folkbildningsrådet är en del av en kommande strategi för mänskliga rättigheter som regeringen tar fram. Satsningen är tänkt att fortsätta även 2015 och 2016.