Positivt för äldre att delta i studiecirkel

Publicerad: 2014-08-27

Ungefär 90 procent av deltagarna menar att studiecirkeln lett till att de känt ökad trivsel och välmående. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport ”Cirkeldeltagare efter 65 – Livskvalitet och aktivt medborgarskap”.

Folkbildningens äldsta deltagare återfinns i studieförbundens studiecirklar. Gruppen som är 65 år och äldre har ökat under senare år, 2013 var cirka 236 000 deltagare över 65 år. I rapporten Cirkeldeltagare efter 65 – Livskvalitet och aktivt medborgarskap undersöks vilken roll som cirkelstudierna spelar för deltagare över 65 år. Bild på framsidan av rapporten om cirkeldeltagare

Ungefär 90 procent av deltagarna menar att studiecirkeln lett till att de känt ökad trivsel och välmående. ”Det här är min friskvård. Jag går dit och andas”, beskriver en av dem. Det faktum att folkbildningen – framförallt studieförbunden – når ut till landets äldre innebär ett proaktivt arbete för att stärka folkhälsa och välbefinnande i de här åldrarna. De positiva effekterna är särskilt starka när det gäller äldre deltagare med funktionsnedsättning.

I rapporten analyseras hur cirkeldeltagandet bidrar till att skapa engagemang och påverkansmöjligheter och till att höja bildningsnivån bland äldre i befolkningen. Rapporten tar också upp folkbildningens arbete med att vidmakthålla och utveckla ett demokratiskt samhälle.

Frukostseminarium 16 september

Tisdagen den 16 september arrangerar Folkbildningsrådet ett frukostseminarium om Cirkeldeltagare efter 65, där forskarna medverkar. Välkomna till seminariet som äger rum i Folkbildningsrådets lokaler i Stockholm. Mer information och anmälningsformulär finns via länken nedan.