Rådslag för digital utveckling på folkhögskolor

Publicerad: 2014-10-02

Det råder full aktivitet när rektorer, verksamhetsledning och pedagoger funderar kring folkbildningens digitala utveckling. Rådslagen kommer att vara underlag både för nationella beslut och lokala strategier.

Under 2014 genomförs rådslag om digital utveckling inom alla studieförbund och folkhögskolor. Syftet är att ta reda på vad som krävs för att stärka folkbildningens arbete för digital delaktighet och flexibla lärformer i verksamheten.

På de regionala rådslagen för folkhögskolorna samlas man för att dra slutsatser och konsekvenser av de olika skolornas tidigare genomförda SWOT-analyser. Det handlar om yttre möjligheter och hot, men även om styrkor och svagheter inom den egna organisationen och i folkbildningen i stort. Foto på Ulrika Knutsson

- Det är väldigt tydligt att det finns ett engagemang kring dessa frågor. Det märker jag i de samtal jag har. Men diskussionerna spretar fortfarande med konsekvenser, önskningar och förslag, säger Ulrika Knutsson, handläggare för flexibelt lärande på Folkbildningsrådet.

På rådslaget utbyts diskussioner och tankar. Några heta samtalsämnen som återkommer på olika folkhögskolor är att definiera vad man menar med digital utveckling och hur begränsande det kan vara att samtala om digital utveckling som distanskurser. Även tankar kring varför det på de flesta ställen spretar i verksamheten: dels är det "trögt som att gå i sirap" och dels att "folkbildningen har riktiga spjutspetsar i digital pedagogisk verksamhet". De två mest förekommande konsekvenserna av nulägesanalysen är att det behövs än mer hårt arbete och avsättning av resurser om folkbildningen ska hänga med och vara något att räkna med i det digitala samhället.

- Jag har besökt tre rådslag och kompetensutveckling är en av de viktigaste aspekterna som framkommit. Likaså att det behövs strategiskt arbete för digital utveckling på olika nivåer, säger Ulrika Knutsson.

Senast den 15 oktober ska slutsatser och förslag från rådslagen lämnas till Folkbildningsrådet. Den 20 november genomförs ett nationellt rådslag i Stockholm med en avstämning och diskussioner utifrån de inskickade förslagen till framtida insatser. Materialet ligger sedan till grund för den nationella strategin.