Rådslag om folkbildningens digitala utveckling

Publicerad: 2014-02-13

Nu fortsätter arbetet med den digitala utvecklingen inom folkbildningen. Under 2014 genomförs rådslag i studieförbund och folkhögskolor för att lyfta frågan. Till stöd finns resurspersoner i studieförbund och folkhögskolor.

Både i regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet och i folkbildningens egna politiska dokument Folkbildningens Vägval & Vilja, lyfter man fram vikten av digital delaktighet. För att stärka den digitala utvecklingen i studieförbund och folkhögskolor har Folkbildningsrådet beslutat initiera rådslag. Dessa rådslag ska hållas under 2014 med stöd av resurspersoner där varje studieförbund utser en resursperson och 10 resurspersoner för folkhögskolor utses i samråd med RIO och SKL.

- Beslutet att genomföra rådslag är ett resultat av utvärderingen av folkbildningens arbete med flexibelt lärande och digital delaktighet, som genomfördes under 2013. Digitaliseringen i samhället går vidare och det är viktigt att stärka folkbildningens roll och förutsättningar att öka den digitala delaktigheten, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare i Folkbildningsrådet.

Syftet med Rådslag 2014 är att

  • identifiera och undanröja hinder för folkbildningens arbete med digital delaktighet och flexibelt lärande
  • stimulera strategisk planering för digital utveckling i folkbildningsorganisationerna
  • ge underlag för kommande beslut i Folkbildningsrådet ifråga om översyn av statsbidragsvillkor samt stödformer för digital utveckling i folkbildningen.


Rådslag 2014 avslutas med ett gemensamt nationellt rådslag den 20 november 2014 som Folkbildningsrådet arrangerar.